Haber /Duyuru

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

ri Danışman Üyeleri

Vahap SEÇER, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

 Kutlu SEZEN, Mimar

             Mine LİMAN, Mimar

Asıl Jüri Üyeleri

1-Ahmet TERCAN, Mimar (Jüri Başkanı)
2-Can ÇİNİCİ, Mimar
3-Cem SORGUÇ, Mimar
4-Elif KENDİR BERAHA, Mimar
5-Hakan DALAMAN, Mimar
6-Işıkhan GÜLER, İnşaat Mühendisi
7-Sunay ERDEM, Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

1-Burak PELENK, Mimar
2-Doğan TÜRKKAN, Mimar
3-Şeniz İŞCAN ATEŞ, Mimar
4-Nazire Göksu SOYDAN OKSAL, İnşaat Mühendisi

Raportörler

1-Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN         :Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
2-Derya ÇAĞ                                                        :Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
3-Şeyda KAYMAZ                                                :Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

1-Mehmet TOPKARA                                        :Büro Personeli/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
2-Yücel KURT                                                      :Bilgisayar Teknikeri/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

           3-Havva ÇAKMAK/M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı